Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Die wijn

O sluk die vog wat in die bekers blink!
Kijk,  in elk kruik of kelk, diep weggesink,
glim daar soos goud, of vonk soos vuur, die ster
wat ons tot vrolikheid en vreugde wink!

Die leidster flonk'rend  wat ons slingerpad beskijn
deur nagte donker van verdriet, mismóed en pyn
tot waar die daarraad van geluk glans bo die kim,
pluimspélend dáár, soos'n hoogstrálende fontein.

Die wyn's vreug, verkwikkend, dis die suiver
                                                             bron
en springaar van die lig-doorstroomde Droom ..
                                                     O dis die son
wat heel ons winterland 'n lushof maak, en wat
bewe en blits op die spitspiek van Helikon!

Onthou die fees is kort, my broeders, en gedink
jul aan die kelner wat sal kom .. O hy sal skink
wrang, suur, onsmaaklik, dáár die allerlaaste drank-
die grys brakwaters van die Dood - en jul sal drink.


Uys Krige 1910-1987
Uit: De dorstige dichter, samengesteld door Han G. Hoekstra.
Bigot & Van Rossum N.V. Amsterdam 1939

Han G. Hoekstra heeft dit
Uit: "Afrikaansche gedichten", A.A.M. Stols'Uitg. Mij 1937