Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Drinklied

Diogenes, de Wijze,
Die woonde in een vat;
Hieruit kan men bewijzen,
Dat wijsheid woont bij 't nat
Indien gij dan de wijsheid mint,
In 't vaatje gij die vindt;
Kom, volg dan met malkander
Den grooten Alexander
Naar 't holle vat, naar 't holle vat,
Daar Diogeen in zat.

De groote Alexander
Sprak tegen Diogeen:
Indien ik was een ander,
'k Wenschte in uw plaats te treên.
Wordt ons hier dan niet klaar vertoond,
Dat in het vat de wijsheid woont?
Kom, volg dan met malkander
Den grooten Alexander
Naar 't holle vat, naar 't holle vat,
En houdt u bij het nat.

W.G. Van Focquenbroch  1640-1675
Uit: 'Hoog het Glas!' zangen uit Noord en Zuid'. Bijeengebracht en ingeleid
door Gustaaf van Elring. 1926 Boek en Periodiek. R.J. Goddard Den Haag 

Het boek werd aangeboden door Wijnhandel Ferwerda & Tieman uit Amsterdam