Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Dorpsdans

De vedel zingt, waar roos en wingerdranken
verliefd omhelzen 't huis des akkermans
en gloeien in den avondpurperglans,
en twintig menschen rijzen bij die klanken.

Het avondmaal heeft uit; van disch en banken
verdween der jonkheid blijgeschaarde krans,
de vlugge voeten reien zich ten dans
en de arm buigt om de leesten heen, de slanken.

Daar tripplen zij en stampen naar de maat,
terwijl de kroezen op den disch rinkinken;
en naar de wangen stijgt het vroolijk bloed.

En de'oude, die daar op den dorpel staat
ziet men de vreugd uit lachende oogen blinken
tevreden dat hij leeft en leven doet.


Jacques Perk. 1859 - 1881
Uit: De Muze viert feest.  Een bonte verzameling feestgedichten  
bijeengebracht door Gerrit Borgers.
Uitgave voor de jeugd van de vereeniging ter bevordering van de belangen
des boekhandels ter gelegenheid van de vijf en twintigste boekenweek 1960