Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Dorstig lied

Met glazen in de hand,
en zij aan zij gezeten,
zetten wij ons verstand
weer welgemoed aan kant.

De wereld is zoo rond,
dat valt niet te vergeten,
't zij zwaar of licht gewond:
zet glazen aan den mond.

De wereld is zoo goed,
eens moeten w'haar verlaten.
schep moed, compeer, schep moed,
de dorst smaakt bitter zoet.

De hemel is zoo wijd.
Maar of het ons zal baten?
Geen vragen voor den tijd,
drinkt als ge dorstig zijt.


Han G. Hoekstra. 1906 - 1988
Bron: De dorstige dichter, omvattende een bescheiden verzameling
gedichten en liederen uit nabij en ver verleden, handelende over
den drank en zijn schenkplaats, over den dorstige en over de dorst
vergaard door Han G. Hoekstra.
Uitgeverij Bigot & Van Rossum N.V. Amsterdam 1939