Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  

Drinklied

Het voordeel is verloren,
de slag is niet beslecht.
Wij hebben ezelsoren
en zijn der vrouwen knecht.

De brandrook op de heide
vliegt hoog naar het noordoost.
O Sientje, laat je leiden,
maar duld, dat ik eerst toost.

Vivat het bier in potten,
Vivat de blonde meid,
Leve de pils der zotten,
Hoera de dartelheid!

Ben jij alweer aan 't treuren,
die daar afzijdig staat?
Leve de bellefleuren!
en wees op niemand kwaad.

Waar zijn de gele pruimen?
Waar blaft haar rode wang?
Komt, laat het bier eens schuimen,
maar treuzel niet te lang.

'k Moet denken aan de poesen,
als ik je zie, Marie.
Ik heb je zien staan smoezen
gister met onzen Frie.

Maar leve 't blonde bier en
de blonde narrenbruid!
Wij blijven hier plezieren,
Totdat het Metten luidt.

Paters zingen getijden
en leven 's nachts den Heer,
Laten wij ons verblijden:
dat zij ons dank-en-eer.


Paul Vlemminx  1907 -1972
Bron: Uit: De dorstige dichter, samengesteld door Han G. Hoekstra.
Bigot & Van Rossum N.V. Amsterdam 1939