Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Drinklied.
Stemme: De Allemande.


O Koele Wyn, Gy medesyn, Voor
Venus gif en zwaare minnepyn, Gy
zyt myn lust, 'k Smaak zoete rust, Als
gy myn' vonken blust, Gy wast de
borst, En doet myn hart altoos met
blyschap aan, Maar Venus malle waan,
Doet my in vuur vergaan, En 'k
stik van dorst, Wanneer ik spreek van
min, En nogtans nooit iets win.


Als 'k nuchtren blyf,
Beeft Ziel en lyf,
En 'k schrik voor 't aller minste weerloos Wyf,
Ik ben puur stom,
Zot, bleu en dom,
Als 'k dus by Fillis kom;
Maar zoo 'k eerst loop,
En van God Bachus traanen binnen laat,
Word ik een Advokaat,
Die alle ding verstaat,
Een volle stoop,
Behaagt my vry wat meer,
Als Fillis jong en teêr.

Hermanus van den Burg (1682-1752)
uit: Mengelzangen (1717)