Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Drinkliedje

wijze: Mihi est propositum

Vrienden, 'k heb mij voorgesteld,
Eens met u te klinken.
Wat kan iemand beter doen,
Dan eens ferm te drinken?
Stijgt het u ook al naar 't brein,
Och, dat vind ik minder:
Van een glaasjen goeden wijn
Heeft een mensch geen hinder.

Water krijgen wij genoeg;
't Giet er alle dagen,
's Avonds laat en 's morgens vroeg,
Als om ons te plagen.
Stroom het vrij, met elken wind,
Noord, Zuid, West en Oosten,
Vat de flesch en laat gezwind
U de wijn vertroosten.

Wijn jaagt zorgen op de vlucht,
Wijn bezielt tot zangen,
Wijn wekt schuldelooze klucht,
Wijn kleurt bleeke wangen.
Wijn doet in een ommezien
Raadselen ontdekken,
Waarop maanden wijze liên
Stomp zich peinsd'als gekken.

Roemt mij vrij den eedlen stand
Van de professoren,
Wie er vechten voor het land,
Rechters en doctoren;
Ijzerkoopman noch kassier
Of notaris hoop'er,
Mij te geven meer plezier
Dan mijn wijnverkooper.

Drinkliedje (toevoeging bij voorafgaande gedicht)

Wat ik in den bruigom eer,
Zijn niet zijn gedichten,
Ook zijn preeken niet zozeer,
Schoon er vele stichtten;
Dit acht ik zijn eêlste kroon,
'k Wil het niet verbloemen,
Dat hij zich wijnverkooperszoon
Recht heeft om te noemen.

Tel''t geslacht van Haverschmidt
(Dit is 't wat ik wilde)
Lang nog menig roemrijk lid
Van het wijnverkoopersgilde.
En u allen wensch ik toe,
Mannen zoals vrouwen,
Wordt het levenslang niet moe
Veel van wijn te houen.

Piet Paaltjens.
Uit: Ter gelegenheid van.... Uitgeverij BZZTôH. 1981
Bezorgd door Rob Nieuwenhuys.