Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Drinkliedje

Hij had te veel gedronken. Erbarmen,
hij dacht dat alles sprak. Kako -
fonie, en voor wie,
voor wie?

Toen zag hij een hand, zo sierlijk
over een glas gebogen ... Meer wist
hij niet, dan dat het pover was,
en goed. Dit maakte hem nieuwsgierig.
Hier paste iets. Dan toch een woord
dat hij verdroeg?

Daar hief zich de hand. Ach, het was
zijn eigen, zijn eigen rechterhand.

Weg wilde hij, weg uit deze kroeg,
maar zijn lichaam hield hem tegen.


Nico Slothouwer 1956 - 1987
Uit: Liefdesstratenplan. Verzameld werk. Onder redactie van Menno Wigman.
Amsterdam 1994.