Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

       

Drinklied

Scinc hier den wyn
Gheselle myn!
Wi willen vroilic leven.
Het mach sulc-zyn
Noch op den Ryn
Die ons gheluc mach geven,
Al moeten wi nu sneven

Wat saelt ghetruert?
De sulc bezuert,
Een ander moet bezoeten,
Wat nu ghebuert,
Ic willecuert,
God saelt noch tjaren boeten,
Dat wi nu trueren moeten.

In vruechden vro 
Sine wi also,
Wi willen ons verbliden.
Wine achtens jo
Een averstroo;
Die ons daer om beniden,
God geve hem al ons liden.

God geve hem heil
Met vruechden geil,
Wie metten vrauwen hoven;
Al heift een veil
Den wint int zeil,
Hi mach hem wel beloven,
hi des nijts te boven.

Wel op, wel aen,
Laet niden staen,
Ende leven wi metter eere;
Met niders gaen,
Onnefere ontfaen;
Van haren bozen kere
Elc man hem hoeden lere.

Anoniem. Uit de 14e of 15e eeuw.
Bron: Middel Nederlandse Lyriek bijeengebracht door C.J. Kelk en Halbo C. Kool
Amsterdam. Bigot en van Rossum. Uilenreeks 1934