Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Drink-lied

wijze: Liefhebbers van de vrolijkheid.


Geroepen om den kastelein,
s Zou die geen wijn ons halen!
Het schort hem dan wel in zijn brein,
Daar wij hem goed betalen.
Maar neen, ziet hier, daar is de vrind!
Hij vraagt naar ons believen
Hij wil, o ja! ons voor de splint,
Met alles graag gerieven.

Wat soorten, noemt de man al op!
Hij heeft een extra kelder,
Hoe prent hij alles in zijn kop,
Het is er vast niet helder!
Doch wat hij opdreun', laten wij,
Maar bij Bourdeaux wijn blijven,
Hij zal ons toch, gelooft het vrij,
Een hooge reek'ning schrijven.

Bourdeaux wijn dan! een flesch vier vijf,
Wij kunnen 't daar mêe stellen,
En willen wij nog meer in 't lijf,
Wij hebben slechts te bellen.
En ziet, de man loopt blij te moe,
De trap af, naar beneden,
En komt al wêer naar boven toe,
En stelt ons fluks te vreden.

Maar die ook nu niet lustig dronk,
Zou deeglijk ons bedroeven,
De wijn staat hier niet voor den pronk,
Wij moeten goed hem proeven.
Komt, vrienden! komt, bedient u maar!
Geen loopjes te verzinnen!
'k Heb reeds de hand aan 't glaasje klaar,
En slok de wijn naar binnen.

Js. M. Pfeil  1786 - 1873
Uit: Mijne porte-feuille
S.n., Monnikendam 1828