Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Drinklied

Drinken wij broeders, lang en diep,
Laat ons de wereld snel vergeten;
Wie is 't, die ons op aarde riep?
Een dronken droom schijnt heel ons weten.

Wij zochten onze hoofden moe,
Wat toch de zin is van dit leven;
Nu sluiten wij de vensters toe
Om de een'ge vreugde ons gegeven.

Al wat ons vroeger werd geschonken,
Al wat ons eenmaal dierbaar was,
Wordt lichtend in de roode vonken
Die wij zien dansen in het glas.

Wij vreezen geen vermoeid ontwaken,
Die roes wordt tot een eeuwigheid,
Een zalig vinden en verzaken,
Een hemel om ons uitgebreid.

Drinken wij tot den laatsten snik,
Opdat het heil, dat wij verloren,
Voor één onmeet'lijk oogenblik
Uit diepe teugen wordt herboren.

H.J.W.M. Keuls 1883-1968

Uit:


   De dorstige dichter

omvattend  een bescheiden
verzameling  gedichten  en
 liederen uit  nabij en ver
  verleden ,    handelende
   over den drank en zijn
    schenkplaats ,  over
     den  dorstige  en
          over   de
             dorst
               v
               e                
               r                
               g                
               a
               a
               r
               d
             door
     HAN. G. HOEKSTRA


   Uitgegeven door
   Bigot & van Rossum n.v. - Amsterdam  1939