Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Droge Kermis

Het is een droef gezicht,
zoo'n afgetuigd buffet,
Waarin, trouw aan zijn plicht,
de chef blijft neergezet
voor een bekrompen taak:
het tappen van het bier.
ach, welk een triest vermaak
en welk een klein plezier
om zonder cats en zonder ouwe klare,
zonder de cocktails, zonder whiskey pur
te zorgen voor de lafenis van zulk een schare
tot het verlate sluitingsuur.

Dit maakt een mensch weemoedig en melancholiek
de fijnproevers zijn thuis gebleven;
verdubbeld heeft zich de muziek,
maar 't is niet meer hetzelfde leven,

Halbo C. Kool. 1907- 1968

Uit:


   De dorstige dichter

omvattend  een bescheiden
verzameling  gedichten  en
 liederen uit  nabij en ver
  verleden ,    handelende
   over den drank en zijn
    schenkplaats ,  over
     den  dorstige  en
          over   de
             dorst
               v
               e                
               r                
               g                
               a
               a
               r
               d
             door
     HAN. G. HOEKSTRA


   Uitgegeven door
   Bigot & van Rossum n.v. - Amsterdam  1939