Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Dronckenschap

O die in dronckenschap gedurichlijcken levet,
T'is sonde, schand', en schae waer toe ghy u begevet.
T'is sonde dat ghy Gods bevel slaet inden wint,
T'is schade dat ghy stelt in armoe wijf en kint,
T'is schande dat ghy brengt u sinnen aen het mallen
En geen dinck wel en doet als inden dreck tee vallen.

Jacob Revius. 1586-1658
Uit: Over-Ysselsche sangen en dichten
Voor de eerste maal verschenen bij de Deventer boekdrukker Sebastiaen Wermbouts in 1630