Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Een dronkaard
(Op gegeven eindrijmen)

Hij is een almansdweil: een zoeker van de  . . .  dood;
Een volle maan bij dag; bij kan en glazen   . . .  groot;
Een straat-komeet; en held, die nooit de
                                              moed laat  . . .  zakken;
Een levend wijnvat, zwaar beladen zonder . . .  pakken;
Een handlaar op Schiedam; een wandlaar
                                                  zonder  . . .  doel;
Steeds dorstig als een eend, voor al wat
                                                droog is  . . .  koel;
Een snoek bij tijd en wijl,die in de wijn wil. . .  leven;
Bejaard een schuddebol, wiens stramme leden
                                                              . . .  beven;
Zijn hemel is de kroeg, een lege fles zijn   . . .  Hel;
In alles even traag, schijnt hij in alles       . . .  snel
Een priktol voor de jeugd; karbonkels zijn
                                                             zijne ogen;
En schoon hij kletst in 't sop, nog vreest hij
                                                   voor 't verdrogen;
Een steen des aanstoots voor arbeidzaamheid
                                                          en  . . .  vlijt;
Een koning, die zijn kracht aan loutre bessen
                                                                . . .  wijdt;
Een ridder met kortjan, beroemd in 't bekken
                                                                . . .  snijden;
Die meest zichzelven straft, door andren te. . .  kastijden;
Een zeug in mensenschijn, maar na zijn
                                                dood min   . . .  goed;
Een wentelaar in slijk, besproeid met Bacchus
                                                               . . .  bloed;
Een kreuple danser bij het klinken van de   . . .  snaren;
Die in de kroeg logeert, om eigen haard te  . . .  sparen;
Een waggelende paal in kaats- en kollef      . . .  baan;
Een steeds laverend schip, nooit vrezend voor
                                                                 
vergaan;
Een dier, dat zich in 't vuur, wat tijd of
                                             smart moog' . . .  leren,
Een salamander waant, maar eindlijk zal      . . .  verteren.

                                                 
V. Loosjes  1786 - 1827
Bron: De Nederlandse poëzie van de negentiende
en twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten
samengesteld door Gerrit Komrij
Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam 1996