Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

DRONKEMANSVERDRIET


Wij zaten in een drankslijterij en hadden een glas, of hoogstens een paar, genoten,
Mijnheer Achiel, getrouwd, en ik, jonggezel, twee door 't leven bedrogen genooten.
Wij hadden gesproken over kunst, over vrouwen, over Münchener en ander Belgisch bier,
En zwegen nu als 't draaiorgel. Achiel zei nog: "Nu is alles zoals 't zijn moet hier."
Na een lange poos -'t kon uren zijn- zag ik twee tranen symetrisch glippen
Uit de ooghoeken van Achiel, langs de bedding van de kaken naar de lippen.
En daar ik hem stom aankeek:  "'k Vernam vanochtend dat mijn eerste lief stierf. Wat,
zoudt ge gedacht hebben dat er nog zoveel sentimentaliteit in mijn traanklieren zat?"
Wij zwegen. Het draaiorgel zette een lamento in, zoo triestig dat wij er om proestten,
En een glas bestelden om de pijn in onze keel niet te laten roesten.

Later heb ik, in gedrukte stemming, mijnheer Achiel naar huis gebracht.
"Gij hebt", sprak hij tot afscheid, meewarig,"geen kind dat slaapt en geen vrouw die wacht."

Reimond Herreman 1896 - 1971
De roos van Jericho
Stols - Brussel & Maastricht 1931