Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De dronken bruid

Ik heb vanavond zeer veel ouden wijn gedronken,
ik was, o neen mijn lief, 'k was waarlijk niet beschonken
alleen maar vreemd verward en teeder aangedaan
zoodat ik dingen zei die niemand kon verstaan.

Maar hadt gij me gehoord o jongen van m'n droomen
ge waart me zeker zéér nabij mijn hart gekomen
daar gij begrepen hadt dat 't enkel heimwee was
dat mij weer telkens boog naar 't nauwgevulde glas.

Maar geen bevroedde toen wat of het zeggen wilde
toen ik van luiden lach tot triestigheid verstilde
en wie was niet verwonderd om het felle leed
dat zich zoo onverhoeds aan mijne lippen beet?.

O maatloos heimwee dat den kelk der dagen vult
ik dronk uw droesem met een dwaas maar stil geduld
maar nauw is 't glas geleegd of 't wordt weer volgeschonken
en 'k drink weer zonder dorst nadat ik heb gedronken ...
Lisbeth van Thillo  1914 - 1989
Bron: Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie
samengesteld door Hans Warren
Meulenhoff Amsterdam/Kritak Leuven 1992