Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De dronken zwervers

Wij zwerven langs de lege straten,
Onzindlijk en onzeker,
Zwijgende omdat we elkander haten,
Omdat wij bang zijn voor ons praten...
Wat is de Dood: een trooster of een wreker?

Wij zullen hem in nood en nacht
Vervloeken en begeren...
En als er eindlijk iemand zacht
Begint te schreien en hem wacht
Dan zullen wij niet omzien en niet keren.

Laat die maar op een stoeprand hurken,
Wij moeten altijd verder,
Wij zijn de schuimers en de turken; -
Er zijn nog flessen om te ontkurken...
Wat is de Dood: een weerwolf of een herder?

Wij zullen hem op ieder feest
Begroeten en vervloeken...
Toch zijn we ééns zonder schuld geweest,
Blijde als de eenvoudigen van geest. -
Nu ligt in 't hart de droesem van de boeken.

De hemel hangt vol geile manen
En onder 't natte lover
Van een paar schurftige platanen
Lachen we om nuchtere profanen...
Wat is de Dood: een gever of een rover?

Wij zullen hem op ieder uur
Met hoflijkheid ontvangen.
Wij zijn ontgroeid aan dwang en duur
Nu of hiernà is 't zelfde vuur,
Dezelfde marteling en één verlangen.

Maar in den schrik van 't nieuwe dagen, -
De lucht wordt ijler, rosser -
Kunt gij, kan ik, te moe van vragen
De wrede heerlijkheid niet dragen.
Wat is de Dood: de vriend en een verlosser!Jan Greshoff. 1888-1971.
Bron: Verzamelde gedichten 1907 - 1967, 's Gravenhage 1981