Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Druiven

Een druif. Ik at er een tot vijf.
En dacht: nu heb ik me ontdaan van enige symbolen.
De fruitschaal zweeg. Zij liet mij achter in
mijn eigen eeuw -
nieuwsgierigheid sleet uit tot somber dromen.

Ik wist hoe traag ik thuisgekomen was.
- Een druif. Ik at er twee en telde zeven. -
Want langzaam had de tijd zich vastgezet,
raakte niet meer,
dat alles mij gelijk en ver verwijderd leek.

Een druif. Ik at - de fruitschaal zweeg -
en overzag het resultaat: een duisternis haalde mij in
- nu dertien componenten van dezelfde naam-
zodat de kamer werd tot oud verhaal
waarin ik zeer ten dele nog aanwezig was.Nico Slothouwer 1956 - 1987
Uit: Liefdesstratenplan. Verzameld werk. Onder redactie van Menno Wigman.
Nijgh & Van Ditmar Amsterdam 1994.