Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Aan duifje in de taveerne

Duifje moet de naald weer rusten?
Zijn de doekjes afgezoomd?
Of hebt gij van stille lusten,
Van eene andre taak gedroomd?
Pronkstertje, wier blinkend huifje
In de kastelnij niet voegt,
Stemt u 't hart zachtmoedig, Duifje?
Maakt de bierwalm u vernoegd?
Zou 't u licht niet beter passen
Als gij 't huiswerk hadt aanvaard,
Dan bij vleien en bij brassen
U te voegen naar den waard?
Duifje steun niet op je krachten:
Vriendlijk is niet altoos wijs;
Die zich vrij van wanklen dachten
Stonden somtijds op glad ijs.

W.J. van Zeggelen. 1811-1879
Uit: Spiegel van de Nederlandse Poëzie van de Middeleeuwen  tot en met de Tachtigers
Samengesteld door dr. Victor E. van Vriesland
Meulenhoff Amsterdam