Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Eene ontdekking

Waarom of toch de Dichters
Zoo graag een teugje drinken?
Dit vroeg ik aan mijn Zangster,
En zij gaf mij ten antwoord:
"Er was in oude tijden
Een bron, die aan de Dichters
En vuur èn geest kon geven;
Hier dronken ze uit, en zongen
Ter eere van hun Goden
En dappere oorlogshelden.
De schoonheid der Nature,
Het lachen van de Lente,
Het zoet gevoel der Liefde
Was't, dat de Dichters zongen.
Maar - met die oude tijden
Is ook die bron verdwenen;
Nu hebben onze Dichters
Ontdekt, in later tijden,
Dat in het sap der druiven
De kracht der bron berustte.
Dit is alleen de reden,
Dat zij zo gaarne drinken.
Nu drinken zij en zingen,
Door 't sap der eedle druiven
Gesterkt, de schoonste zangen."Jacobus Bellamy 1757-1786
Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam