Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Eerste Avondmaaltijd

Zij zullen avondmalen,
Vol vreemdheid nog en schroom.
Met bruin brood en een schale
Rimpelende room

Hij zegt, dat hij zal bidden,
Als hij maar woorden vindt.
Zij knikt naar het tafelmidden,
Daar zit later hun kind.

Hun handen, zware dingen,
Rusten op den dwaal.
Als een snikken en zingen
Bidt hij voor 't avondmaal.

Stil, door een kier der oogen,
Ziet ze zijn gezicht
Met de gesloten oogen,
Sterk en licht.

Hij stamelt over zijn handen,
Vol geluk en nood,
Om zegen voor zijn landen
En huis en brood.

Ze ziet ontroerd Gods zegen
Dalen, vlinderlicht,
En dankt, blij en verlegen:
't Brood glanst als zijn gezicht.

Ze sluit (want hij zùcht: amen!)
Haar oogen ...... zonder schroom
Avondmalen zij samen
Met brood en room.

Willem de Mérode 1887-1939
Bron: Tusschen Ploeg en Sikkel verzen van het land.
Bosch &  Keuning, Baarn