Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Epikurisch feestgezang

Ruischende wanden, en schittrende zalen,
Bruischende bekers en ramlende schalen,
Blinkende toortsen en fonklend kristal,
Klinkende kelken en jubelgeschal!
Schaatrende buien van lachen en zingen,
Klaatrende stroomen en kurken aan 't springen;
Spreien van dons voor het uitgerekt lijf,
Reien van vrinden in 't zalig verblijf!

Blazende wangen en smakkende lippen,
Azende blikken op aadlijke snippen,
Gouden fazanten en druipenden kluif,
Oude, gemerkte, gezegende druif!
Heilige schotels van bruine pasteien,
Veilige feestdisch en gladde geleien,
Geuren en fleuren van 't blinkend festijn,
Keuren van spijzen en kleuren van wijn!

Dappren, valt aan op uw puik-koteletten!
Wapperen, als vaandels, de blanke servetten,
Spoedig met bloed van de druiven bemorscht,
Moedig vergoten uit weeldrige dorst!
Helden, valt aan op uw walmende feestdisch!
Melden de resten hoe goed hier de geest is!
Harten en magen, organen en geest,
Tarten tot morgen de drukte van 't feest!

Vloeie nu 't feestlied uit kokende longen!
Gloeie de Pudding in vurige tongen!
Krake de Noga en zinke tot puin,
Smake  dat gruizel van eetbaar arduin!....
Ruikers en kransen van versche festoenen,
Suikers, vaniljes, oranjen, citroenen,
Adem van frischheid, verkwik ons gemoed,
Wadem een koeltjen in 't ziedende bloed!

Rompen van taarten en marmeren klippen;
Klompen van ijzen versmelt op de lippen!
Gloeiende dronken aan vriendschap en min,
Vloeiende verzen vol boeiende zin!
Vonklende kelken en ruischende snaren,
Kronklende wolken van fijne sigaren!
Volop van weelde, van lust en genot....
Dolkop, bedenk u een zaliger lot!

Dampende kruien van 't weelderig Oosten,
Stampende voeten bij hartelijke toasten!
Buien van geestdrift doorgieren de zaal
Uien doorkruisen het prachtige maal!
Eere dan, wie bij de feestbokaal rusten,
Eere, wie 't langste den bekerrand kusten,
Eere, wie 't keurigst en fijnst heeft gesmuld;
Eere, wie 't kundigst zijn maag heeft gevuld.


P.A. de Génestet. 1829 - 1861
Bron: Dichtwerken van P.A. de Génestet
Amsterdam, Gebrs. E & M Cohen