Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


   

Erich Wichman


Een late drinkebroer, maar een vervoerde
die de facetten van 't geleende glas,
het donker rood dat loom de schaal beroerde
in 't licht hield of zijn eigen ziel daar was. 

Hij had dien gloed lief en de diepe kleuren,
de warme adem van den zuidergrond:
de oude wijnen liet hij langzaam geuren
voor de ontbering van zijn smalle mond.

En schold, en schold - het glas viel op den vloer aan scherven -
dit land, zijn wanhoop, de versufte burgerij,
zich-zelf, zijn zonden, en de schoonheid die wij derven,
de dijken en de koeien en de al te vette klei.

Soms, als de avond licht werd, bleef hij staren
in een verzilverd watergat van Amsterdam,
floot Duitse liedren, dronk aandachtig klare
alsof zijn leven eindlijk simpelheid bekwam.

En vocht weer voort in geestdrift en ellende
en viel in 't harnas - toen wel veel te laf
ons glas stond tegen 't glas der slome blende -
op Oudjaarsavond, kort na twaalven, in zijn graf.

Jan Engelman.  1900 - 1972 
Bron: Dichters over dichters.
Samengesteld door Robert-Henk Zuidinga.
Sijthoff/Amsterdam  1986