Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Festijn

Meer wijn, meer wijn in onze schalen!
Dit is het eind, lief; drink! dit is
de dag die kampt met 't zwart der zalen
en schuifelt langs den disch.

Ondiep de nissen, wit de ruiten ....
- het leven zingt al in den boom-
Drink, lief! - Handen, houdt 't leven buiten,
rekt onzen droom!

Tusschen de pijlers, tusschen de schoren,
kruipt het, kringelt het, armdik en vlot:
het leven wordt als slang geboren
en sterft als god. -

Het wint! - O, dat wij vechten konden,
O, om een strijd met dezen blink! -
... De vrees wordt droog op onze monden:
drink, lief; drink!

- Wij zijn geslagen, wij zijn gebleven.
Het wint ... Zie, het is dag! - Welaan:
dit is het eind, lief; dit is het leven;
- Wij gaan!


Herman van den Bergh  1897 - 1967
Uit: Verzamelde gedichten. Querido 1957