Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

FLANORS VAKANTIELIED
Proeve van Hollandsche geestigheid
(ingezonden)

Wat vraagt gij? of 't vervelend is
Hier op mijn buitengoed?
Mijn vriend, dat hebt gij deerlijk mis:
Het is er vrij en zoet:
Ik sta des morgens spoedig op,
En knoop mij in een witten doek;
Dan stap ik in mijn onderbroek,
Vervolgends in mijn chamber-cloack,
En eindlijk in mijn tuin!


Dan eet ik op de Kanapé
Het versch gebakken brood,
En slorp een viertal kopjens thee,
Met poesjen op mijn schoot.
En als 't ontbijt genuttigd is,
Dan smijt ik alles in een hoek,
En wandel in mijn onderbroek,
Vervolgends in mijn chamber-cloack,
En eindlijk in mijn tuin!


Zoo gaat er alles naar mijn zin:
Geen beer geeft mij het land.
Dan spring ik eens den vijver in,
En zwem naar de overkant.
Dan stap ik weêr naar binnen toe,
En drink er chocolaad met koek;
Dan ga 'k weêr in mijn onderbroek,
Vervolgends in mijn chamber-cloack,
En eindlijk in mijn tuin!


Dan klept al spoedig de etensklok;
En groente, vleesch en visch,
Champagne, St. Julien, Medoc
Versieren mijnen disch.
Dan doe ik soms een middagslaap,
Of blader in een prentenboek;
En slender in mijn onderbroek,
Vervolgends in mijn chamber-cloack,
En eindlijk in mijn tuin!


Dan komt de theenymf zingend aan
Op liefelijke wijs,
En 't geurig vocht van Chinaas blaên
Stroomt in de lange lijs.
Meest zit ik eenzaam in de zaal;
Maar geeft een dame mij bezoek,
'k Ontfang haar in mijn onderbroek,
Vervolgends in mijn chamber-cloack,
En eindlijk in mijn tuin!

Zoo vliegt de tijd met vluggen tred,
Tot ik in 't eind soupeer,
Dan werp ik mij in 't donzen bed.....
Mijn vriend, wat wensch ik meer?
Dan trek ik fluks mijn kouzen uit,
En, wat een ander prijze of vloek',
Ik draai mij uit mijn chamber-cloack,
Vervolgends uit mijn onderbroek,
En droome van mijn tuin!

BRAGA, Dichterlijke mengelingen
Van Paddenburg & Comp., 1843
BRAGA is de naam van het roemruchte, volledig in rijm geschreven satirische tijdschrift dat in 1842 en 1843 eerst in veertiendaagse, later in maandelijkse afleveringen verscheen en door zijn spot menig dichter of wie daar voor door wilde gaan tot woede dreef. Niet alleen rijmelaars werden aangepakt, ook de "pedante" Gidsredacteuren moesten het ontgelden en romantische dichters als Van Lennep, Beets en Hasebroek.

chamber-cloak
wijde kamerjas