Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De flessentrekker

Een flessentrekker sprak: 'Waarom
Veracht men mij zozeer alom?
Terwijl men kurketrekkers prijst
En vaak zelfs tè veel eer bewijst!
Hoe komt het, dat wie rente trekt
Of lootjes trekt wèl eerbied wekt?
Wie loon trekt, soep of AOW,
Daar heeft een ieder vrede mee.
Wàt men ook trekt, het heeft de schijn,
Dat - als het maar geen flessen zijn -
Dit overal is toegestaan . . .
Voor mij heeft 't leven afgedaan!
Als hij geen flessen trekken kan
Wat moet een flessentrekker dan?
Met dit pistool hier aan mijn slaap
Schiet ik mij ijskoud voor mijn raap.
Kom dus, o kom, genadig lood!'
Trok aan de trekker en was dood.

Alexander Pola  1914 - 1992
Bron: Het berijmd beroepenboekje
samengesteld door Hemmo Drexhage
Fontein 1982