Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


De Fruitschaal

Het lust ons zingend u te loven,
o, appel, peer en mandarijn.
Wanneer gij rijpt in onze hoven
of op het rek van Albert Heyn.

Al zijt gij vaak met gif bestoven
- rust op uw schil een kwaad venijn -
toch biedt gij ons een fraaie schijn:
doet ons in 't paradijs geloven.

O, hof van Eden op de schaal,
begeerlijk zijn uw vruchten.
Gij spiegelt ons het oud verhaal,

waar wij zo graag in vluchten;
al toont gij ons, hoe naakt en kaal
wij onder kleding zuchten.

Fetze Pijlman  1946
Bron: BZZLLETIN nr. 53
6e jaargang, februari 1978