Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Gaarne aangesneden

Gaarne aangesneden wil ik voor u worden,
van harte door de kwiek verjarende
u aangeboden als ik ben. Ja, met plezier

zelfs laat ik mij aan plastic vorkjes
naar uw allerindividueelste monden
brengen, mij vermalen en vermengen

met uw verscheidene speeksels en via
uw magen en bloedsuikerspiegels bij
te mogen dragen aan het feest

van uw leest, de ernst van uw hersens,
het spel van uw aangezichtsspieren,
verleent mijn kortstondigheid zin.

Neemt, eet dus van mij. Want mede
namens alle korenaren, kippen, koeien
en suikerbieten die bijdroegen aan mij,

draag ik met liefde heel mijn cake en heel
mijn glazuur aan al uw huidige lijven
en komende verschijningsvormen bij.


Erik Menkveld. 1959 - 2014
Bron: Raster nr. 89/2000