Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
GASTRONOMIE.

Ik ben gezond en springlevend ,
En heb een fiksche maag;
En lekker eten en drinken ,
Dat doe ik altijd graag .

'k Heb ' t tweede tiental jaren
Nog niet ten eind gebragt ;
Ik groei niet meer in lengte ,
Maar 'k groei nog in dikte en kracht.

En daar ik aan mijn corpus
Bijzonder veel zorg besteed ,
200 spreekt het , dunkt me , van zelf wel
Dat ' k gaarne stevig eet.

Mijn liefste spijzen zijn : wildbraad,
Gevogelte , een ossenrib ,
Een kalfsborst of een biefstuk ,
Of een malsche jonge kip.

' k Houd ook van ham met eijeren ,
Gebakken in de pan ;
Maar jammer is 't , dat mijn maag die
Zoo slecht verdragen kan.

Ik ben geen hartstogtlijk beminnaar
Van 't edele druivennat ;
Maar soms , voor mijn dierbre gezondheid
Drink ik toch een glaasjen of wat.

En als ik eenmaal wijn drink ,
Dan heb ik graag goeden wijn .
Liefst drink ik dan Cantemerle
Of Bourgogne Chambertin.

Want ziet ge , ' t is voor mijn gezondheld ,
Dat ' k stevig drink en eet ;
En weet , dat ' k aan mijn corpus
Bijzonder veel zorg besteed.

De jaren onzer jonkheid ,
Vol wilde Jugendkraft,
Ze dulden niet , dat de maag in
Ons ligchaam van honger blaft.

Maar als de last der jaren
Mij eens de schouders praamt,
Dan weet ik dat lekker eten
En drinken me niet meer betaamt.

Dus , als ik rheumatisch - grommig
En jichtig -vervelend word ,
Dan eet ik Revalenta
En kleemsche havergort .

D. Houtkamp
Gastronomie’ in Almanak voor Hollandsche blijgeestigen, voor het jaar 1862 (Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1861