Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Gastvrouw

Kristal en zilver flonkren op den disch,
Bestrooid met ranken, rozen en mimosen,
vermengd met geur van vruchten welgekozen,
Het bloeme-aroom dooraemt de kamer frisch.
De gasten vroolijk keuvlen, zonder poozen -
Zij mag niet denken aan haar groot gemis,
Geen tel vergeten dat zij gastvrouw is!
Zij voelt haar wangen heet en pijnlijk blozen
En langs den rug een rilling sneeuwigkoud.
Eén noemt zijn naam - zij wil niet, móet toch hooren,
- "Hij stierf vannacht, niet làng ziek, neen, maar oud!"
Hoe lang geleên al had zij hem verloren!
Als zee in schelpen ruischt haar 't bloed in de ooren.
Diep voelt zij nu dat nóg zij van hem houdt.

Stephanie Hélène Swarth  1859 -1941
Bron: Beeldjes uit vrouwenleven
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle 1938