Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  
Gebed bij de bokalen

Leg me in uw wijn te weeken o Heer;
leg me als een zuivere zomerpeer
te week in de bokalen van uw licht.
Wasch met den goudglans van uw aangezicht

de schaduw van mijn wentlen weg,
zodat ik mij vol rust te rijpen leg
in 't vloeiend goud van uwen klaren wijn
om eens de zoetheid in uw mond te zijn.

Bert Peleman  1915 - 1995
Uit: De dichter bidt. Kok Kampen 1961