Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Gebed voor het eten

O God, die alles spijst en voedt,
die vol van goedheid en genade
Uw milde handen open doet,
opdat zich iedereen verzade,
geef dat wij Uwe gunst en gaven
gebruiken zoals dat behoort,
maar wil vóór als ons voên en laven
en ons versterken met Uw woord.

Gebed na het eten

O God, wanneer wij zijn verzadigd door het eten
zo wilt Gij dat men U niet kome te vergeten.
Dies zeggen wij U dank voor al wat Gij ons gaaft:
de honger is gestild, de dorstige gelaafd.
Doch schoon ons lichaam nu zijn voedsel heeft ontvangen
zo laat ons harten doch aan 't aardse brood niet hangen,
maar geeft dat onze ziel gesterkt wordt en gevoedd
met brood dat Christus gaf, dat eeuwig leven doet.Jacob Westerbaen 1599 - 1670
Uit: Gedichten.  Bloemlezing uit het werk van een levensgenieter
Samenstelling: Johan Koppenol.Athenaeum-Polak & Van Gennep
Amsterdam 2001