Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Gedenk in deze nacht die maatloos drinken
en die verloren gaan voor elke daad.
Zij die in gure eenzaamheid verzinken
als door Uw raam de groene morgen staat.

Laat deze nacht voor hen Uw woorden klinken
Zorg dat Uw stem geen medelij verraadt
Gij die nog weet hoe sterren kunnen blinken
Zing deze nacht Uw liederen op straat.

Dit voorjaar zullen zij vergeefs gaan dwalen
dien hun de liefde op in rode schalen
schenk uit Uw laatste fles de koele wijn.

Vóór zij lichtzinnig in de nacht verdwalen
en vóór de dood uw eigen lief komt halen
heb zorgen om Uws sombren broeders pijn.
(voor Gerard den Brabander)

Harry Brander 1914 - 1980
Bron: Eylders, het leven van een tegendraadse Amsterdammer
A.W. Bruna & Zn Utrecht/Antwerpen 1971
Café Eijlders, Amsterdam