Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Gevolgen van de nieuwe drankwet

Kuyper heeft zijn zin gekregen want het wetstrijd is erdoor.
Leve Kuyper hoor je brallen door het geheelonthouderskoor.
Alle kroegen worden kerken, het is potdorie godgeklaagd.
De kelner brengt de bijbel wanneer je om de wijnkaart vraagt.

Niemand drinkt meer fijne wijntjes bij een bruiloft of diner.
Maar je ziet de mensen klinken met een koppie slappe thee.
Iedereen krijgt als beloning, die nog nooit de drank verwas,
De orde van de nuchtere kalveren van Kuyper op zijn overjas.

Alle ouwe dronkenlappen worden met de nieuwe wet,
Als een troeppie lege flessen zonder kurk te kijk gezet.
En als afschrikwekkend voorbeeld voor ons brave nageslacht
Worden alle bitterneuzen naar het rijksmuseum toegebracht.

Om de mensen te gewennen aan die grote soberheid
Wordt bepaald nog eens door Kuyper een nieuw soort borrel toebereid.
In de kroegen hoor je roepen, kelner breng me als lavenis,
Nog een glaasje straffe Kuyper, wat dan hemelwater is.
 
Iedereen loopt langs de straten met z’n flessie in z’n jas.
Niemand zou je buur meer vragen, maar wel om een glaasje cas.
In de goten liggen dronkaards, zingen psalmen honderduit.
Oog om oog het hart gaat open, hier beneden daar rookt het uit.

Als na vele lange jaren Kuyper niet meer levend is
Krijgt hij van ons dankbaar Holland nog een pracht begrafenis.
Hier in Artis zal hij rusten als een stuk gedachtenis.
In een fles op sterk water daar alcohol verboden is.

J.H. Speenhoff  1869 - 1945