Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Gheestelijk Liedeken

Ik ben verdroogt, wie zal mij laven?
Waar zal mijn herteken uut drinken gaan?
De druifkens zijn voor mij gesneden,
De wijn is in de kelder gedaan.

De kelder is voor mij gesloten:
O Heer, ik mag wel droevig zijn!
Kond'ik eens aan de sleutel geraken -
Ik drank zoo gaarn van den edelen wijn.

Ik wil mijzelven niet bedroeven;
Ik wil gaan nemen eenen moed
Ende knielen voor het kruis des Heeren,
Dat is een sleutel, die 't al op doet.

Tonis Harmansz. van Wervershoef  ong. 1545 - 1579
Bron: Religieuze Poëzie der Nederlanden
verzameld door Michel van der Plas
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht