Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Godvruchtig drinklied.

O, Heer als wij beschonken zijn,
Wil ons dit kwaad niet tellen;
Aanzie den diepen flonkerschijn
Der rijpe muscadellen
En van den rooden wijn.

De straf van uwen watervloed
Kon Noë niet vergeten,
Doch, Noë's Heer, Gij waart zoo goed
Een middel te doen weten,
Dat altijd baten moet.

Wil dus, als wij beschonken zijn,
Om 't goed dit kwaad niet tellen;
Aanzie den diepen flonkerschijn
Der rijpe muscadellen
En van den rooden wijn.


Anton van Duinkerken (1903-1968)
uit: Hart van Brabant (1936)