Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

GROOT VLEES

Zondagen overvulde zij met raadsels,
de keukenmeid, Eénmaal per week in dienst
van het Allerheiligst, dat ik niet mocht zien
of zijn: het eerste, zei zij, werd het laatste.

Als zij, weer thuis, het groote vlees aansneed
gloeide zij en ik wist, Vuur had haar beschenen,
ik was haar mindere. Neem, beval zij, eet.
Gemarmerd rood, vol dunne dwarse zenen.

EVA GERLACH   Een kopstaand beeld
De Arbeiderspers, Amsterdam 1983