Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De gulzigaard

Sam at en dronk de ganse dag,
En droomde zelfs des nachts van eten;
Hetzij hij stond, of zat, of lag,
Hij kon de schotels niet vergeten,
En sprak, hoe lelijk dit hem stond,
Nooit anders dan met volle mond.

Hij ruilde knikkers, zweep of tol
Voor appels of voor lekkernijen,
En had gestaag zijn zakken vol
Van allerhande snoeperijen;
Ja gaf, o schande! een prenteboek
Nog onlangs voor een sneetje koek.

Hij maakt van 't schoolgaan slecht gebruik,
Staat bij 't examen steeds verlegen;
Zijn dikke, vetgemeste buik
Doet hem zich traag en log bewegen;
En wie in 't dorpje hem ontwaart,
Zegt: Daar gaat Sam, de gulzigaard!C.P.E. Robidé van der Aa  1791 - 1851
Uit: Veldviooltjes. Gedichtjes voor vlijtige kinderen.
Vrij naar het Engelsch. Amsterdam 1834
Bron: De Nederlandse Kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten
Verzameld door Gerrit Komrij
Prometheus Amsterdam 2007