Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Op het ontvangen van nieuwen haring.

O Haring, met uw pekelsmaakjen
O hartverkneutrend zeeziek snaakjen,
Hoe dorstig, hoe gelukkig maakje
   De maag, die van uw lekkers houdt.
Gij zijt een fraai en snoeprig vischjen,
In 't keurlijk pietercelie-dishjen
   Een malsche beet voor jong en oud.
Geef andren spekstruif of pastijtjens,
Of Fransche lever-lekkernijtjens,
   Geef andren haas-of zwijnepootjen,
Mij is uw lieflijk middelmootjen
Het fijnst banket, en zoet uw zout.

De Schoolmeester.
Gerrit van de Linde Jzn. 1808-1858