Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


De haringeter
        (Homo pekinensis)

        Zie, onder 't nachtelijk groen
        zwaait, door het lamplicht overgoten,
        de heer, zeer lichtlijk aangeschoten,
        met d'eerste Nieuwe van 't seizoen.

        Maar in den éven wanklen schoen
        wiegt met zijn dunne en broze kooten
        de oermensch dierlijk op zijn pooten
        en droomt in 't hart van dit fatsoen

        onrustig van moeras en wier,
        van vuursteen en van hagedissen,

        doch heft gelaten den saffier
        en reikhalst blindlings naar de visschen,

        maar grijnslacht om het ongewisse
        van dezen sterfelijken zwier.


        Gerard den Brabander (1900-1968)