Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Hazejage

Wij joegen op fasanten, hazen, ainen en patrizen.
Laat op ’n overdâg gongen wij ’t feld in.
Ant ’t skemer waar laiden wy in ’n sloatswâl.

’n Dâg joegen wij ergens der’t ik niet fort kwam.
Ik waar driver; naast mij floog ’n ain út ’e raiden.
De beste skutter skoat met één swaai fan ’e loop.

Bij een satten wij na; d’r waar ’n soad skoaten.
Ik kreeg ’n stik roggebroad met rookt spek.
De jagers rookten, ’n frou fulde romers.

In de skuurreed waren hazen met de achterpoaten an ’n styl bonnen.
Foor’t se strúpt worden hongen se ’n hutsy met de kop omdel.
De skutkleurfacht geef, bloed an de snút, ’n Lúwterkrant op ’t beton.

Hein Jaap Hilarides 1969 
Bron: http://www.heinjaaphilarides.nl/poezie/nije-irpels-patata-friska-maltees


HAZENJAGEN

 
Wij joegen op fazanten, hazen, eenden en patrijzen.
Laat in de middag gingen wij het veld in.
Tot de schemer lagen wij in een slootswal.

Op een dag waren wij ergens waar ik niet vandaan kwam
Ik was drijver; naast mij vloog een eend uit het riet.
De beste schutter schoot met één zwaai van de loop.

Bij iemand zaten wij na; er was veel geschoten.
Ik kreeg een stuk roggebrood met gerookt spek.
De jagers rookten, een vrouw vulde romers.

In het wagenpad van de schuur waren hazen met de achterpoten aan een gebint gebonden.
Voordat ze gestroopt werden hingen ze een tijdje met de kop omlaag.
De schutkleurvacht gaaf, bloed aan de snuit, een Leeuwarder Courant op het beton.