Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Hemelsche vreugde
(slotfragment)

Die blinkende kleeder zijn al gespreid,
die duurbaar vaat' zijn al bereid,
elk naar zijn behooren;
al wat dat in de hove dient,
dat heeft die minne verkoren.

die duurbaar vaat van hoogen schijn,
met edele kruiden, met puren wijn,
zij houden edel wijze;
zij toonen haren edelen aard,
die minne, die wil ze prijzen.

Wat vreugde mag in den hove zijn,
daar al zoo milde schenkers zijn,
die hooge vreugde maken;
zij buigen al haren edelen aard,
als zij die minne genaken.

Wie zal ons geven een droppelkijn
al van den edelen puren wijn?
hij springet boven maten;
laat ons al stille ootmoedig zijn,
hij daalt in reine vaten.

Zoo wie een droppelkijn heeft gesmaakt,
die wordt ootmoedig zacht gemaakt,
zadig in de zinnen;                                       zadig=bezadigd, gerust
wat lijden dat hem overkoomt,
hij houdt den vrede van binnen.

Bertha Jakobs (Zuster Bertken) 1427 - 1514
Bron: "Hoog het Glas!". Een boek van aardsche en hemelsche vreugden,
bijeengebracht en ingeleid door Gustaaf Van Elring. 1926 .
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam