Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  

De Herberg

In 't groengedoken ligt de kleine herberg,
En lokt van ver met frischrood pannendakje,
Roosvervig muurtje en sierlijkslanken hoprank
Den moegedoolde, die daar smacht naar laving.
De koele plaats, beplant met olm en linde,
Biedt rust en lommer. Dicht bij 't vervloos bankje
Waar, blauwgekield, met witbestoven schoeisel,
Een boerenknaap 't bestelde glaasje bier wacht,
Kraait luid een haan en drentlen bonte kippen.
Daar brengt een blonde blozendjonge deerne
Den bruinen drank den uitgedorsten wandlaar.
Op 't roode jakje zwiert de breede haarvlecht,
Bij 't vroolijk tripplen van haar vlugge voetjes.
En lief omlijst, als 't kind de treedjes afdaalt,
Haar met zijn loof de kronkelgrage wijnrank
Die, mildbelast met purperblauwe trossen,
Aan beide zijden tegen 't muurtje omhoog klimt.

Stephanie Hélène Swarth  1859 - 1941

Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam