Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Het brood

Waar geleefd wordt en geleden,
Waar geboet wordt en gebeden,
Waar gestreefd wordt en gestreden
Met de nood en met de dood,
Klinkt de menselijkste aller beden:
"Geef ons heden
't daaglijks brood!"

Uit der mensheid drokke scharen,
Zwellende als de woeste baren,
Suizende als de korenaren
Uit der oceanen schoot,
Komt de smeekbede opwaarts jagen:
om te vragen
't daaglijks brood.

Brood, gij koningsvrucht der aarde,
Koesterend door haar bewaarde,
In uw sterven steeds bepaarde
Tot de schone lentedag,
Als het levenkwekend koren
uit de voren
kiemen mag.

H.J.A.M. Schaepman 1844-1903
Uit: Stadjuweel. Uitg.W. Versluys, Amsterdam
Bron: Wat het harte boeit. Verzameld door J. Riemens-Reurslag
W.P. Van Stockum en Zoon. 's-Gravenhage 1948