Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  


Het Glas
 
Waardoor toch heerst in menig huis,
 Zoveel krakeel, gevloek en gedruis?
 Waardoor slaat menigeen zijn vrouw?
 Waardoor komt menigeen in rouw?
 Waardoor komt men in de schuld?
 Waardoor ’t gevang gevuld?
 Waaraan wordt geld besteed,
 Zo zuur verdiend in zweet?
 En waardoor jaagt de zoon
 De moeder uit de woon?
 Waardoor vandaag
 Zoveel geklaag?
 Is ’t niet door ’t glas
 Dat ras
 Zoveel
 Krakeel,
 Onrust,
 Onlust,
 Lawijt,
 En spijt
 En armoe baart.
 ’t Maakt beurzen plat en hersens rot,
 En wijst de weg naar tuchthuis en schavot.

 
Uit: de Kruisvaan (1905)