Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

   
Het Glas
 
O  Flessche bol
   En boordevol  
Geheimenissen,
'k Sta hier en hoor
     U  m e t   é é n   o o r:    
W i l  t o c h  n i e t  m i s s e n
En  zeggen  het  verbeide  woord,
Dat mijn dor hart op zal frisschen.
In   het   o   zoo   goddelijk   vocht,
Dat    uw   buiking   houdt   omsloten,
Werd      bij      Bacchus'     zegetocht
A l l e  w a a r h e i d    u i t g e g o t e n.
W ij n t j e    G o d s,  van   u   verwezen
B l  ij  f  t   b e d r o g  en  l e u g e n t a a l,
Laat    ons    al    uw    vreugden    lezen,
N o a c h s    t u i n    is  nog  niet  kaal!
Schenk het woord,en zonder dralen,
Dat  mij  uit  den  put  zal  halen;
 Wil  mijn  laafnis  niet  verkorten,
 Met geen druppel,door't storten.
O   F l e s s c h e   b o l
E n     b o o r d e v o l
G e h e i me n i s s e n,
'k   Sta  hier  en  hoor
U   m e t   é é  n   o o  r:
W i l   t o c h   n i e t  m i s s e n


 
François Rabelais  1483 (of 1494) - 1553
Uit: Gargantua en Pantagruel, Laren 1932. Vertaling van J.A. Sandfort
Bron: Het drinkglas. Waanders Uitgevers, Zwolle 1997