Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

HET ZUUR

Met zuur was 't kind van Piet gekweld:
Piet gaf het zoete koek; want, sprak hij, zeker 't geldt,
Dat slechts het zoet,
Het zuur bedaren doet.
Maar 't kind werd zieker nog. Een dokter werd gehaald.
Hij zeide: Piet! gij hebt gedwaald.
't Is zo niet goed:
Zie! 't zoetste zoet
Werkt, op den duur,
Het scherpste zuur.
Ha! riep nu Piet,
Dat wist ik niet!
Maar 't is juist als gij zegt; dat heb ik ondervonden!
Hoor, dokter! voor ik werd- aan Klara vastgebonden,
Was zij mijn levenslust, haar kus was honingzoet:
Maar thans- kwelt zij mij meer, dan 't zuur mijn kindje doet.

Janus Conradus Pruimers. 1821