Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Het zwyn
’t Is schandelyk te melden.

Was ’t niet genoeg, der Heidnen drinkgelagen,
En dronkenschap in ’s weerelds duistren tyd
Te volgen? wort dit quaat in deze dagen,
Van ’t volk gepleegt, dat Christus naam belyd?
Helaas! wie kan ’t verbloemen of verschoonen,
Hoe veelen zich in ’t nutten van den wyn,
Tot hun bederf, niet minder gulzig toonen,
Dan dit gepropte en overlaaden Zwyn.
Maar spiegelt u, o dronkaarts, nog in ’t ende,
Bedwingt uw lust, eer ’s hemels wraak u schende.

Arnold Houbraken (1660-1719)
uit: Stichtelyke zinnebeelden (1723)