Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Daar nu Hippocrates weleer eens heeft verklaard

                                                                           

Daar nu Hippocrates weleer eens heeft verklaard,
Dat spijze zonder drank des menschen maag bezwaart
Zoo het men naar ik zie, verstandiglijk besloten;
Die spijs wordt met nectar overgoten,
Vandaar dat op dit feest, aan deze blijde disch,
Wie weet hoe menig flesch alreê geleedigd is.
En waarlijk jongelien, ik geef je groot gelijk
Die 't meest van allen drinkt toont daardoor duidelijk
Dat hij den naam van Fries ook 't meest van allen waard,
Nog 't minst van d'oude zeên der vadren is ontaard.
Weest vrolijk, en gedenkt Tibellus wijze les:
Op feestdag kijkt men vrij wat dieper in de flesch!
Komt schenkt de glazen vol, en juichend ze opgeheven,
Zoo'n fonklend glas voorwaar, schenkt nieuwe moed en leven,
En stelt ter mijner eer, wat 'k u verzoeken mag,
Een toast in op het feest van dezen blijden dag.


Piet Paaltjens. Pseudoniem van François Haverschmidt. 1835 - 1894