Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Hotel in het dorp

Kinderen lachen onder de waranda,
moeder's stem. ergens uit het huis, lacht mee,
boven het rond gazon, een groene zee,
staat een witgouden zon lachend te branden.

En allerwegen zonlicht en seringen,
het tuimelt door den tuin, een zingend vuur,
warm en verrukkelijk, zóó licht en puur
van teederheid als slechts het vuur kan zingen.

Tusschen de daken op een klein balcon,
doe ik dit trillend lied voorzichtig over
en zit te zingen, een zachtzinnig roover,
een steelsche zanger in de witte zon,

en in den avond rijst dit veilig rijk:
pianospel en bloemen op mijn kamer,
veel is er dieper en veel is voornamer,
Maar dit is korten tijd mijn veilig rijk,

en dit is goed en om veel voor te geven,
een vredig mensch is een eenvoudig ding,
dat God schiep tussen zonlicht en sering
om het hier, argeloos, te laten leven.


Han G. Hoekstra. 1906 - 1988
Uit: Weerspiegeling. Bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van 1880
tot heden voor middelbare scholen en andere inrichtingen voor voortgezet
onderwijs door T.E. Hoekstra.
Van Goor Zonen. Den Haag 1959